logo
Published on Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezete (http://voroskereszt-heves.hu)

Egészségvédelem, egészségnevelés

By admin
Létrehozva 03/05/2008 - 19:39

Ez a munkaterület Heves megyében napjainkban nem rendelkezik prioritással.
Néhány helyi szervezetünk segít a munkahelyi és lakóterületi szűrővizsgálatok lebonyolításában, főleg iskolai vöröskeresztes csoportok bekapcsolódnak ún. egészségnapok szervezésében.

Az utóbbi években szaporodott meg azoknak az alkalmaknak a száma - főleg más civil szervezetek rendezvényein - ahová hívják önkénteseinket vérnyomás- illetve vércukorszintet mérni.

Az Ifjúsági Vöröskereszt megnövekedett aktivitásának köszönhető, hogy önkénteseink szerepet vállalnak az AIDS-sel kapcsolatos felvilágosító tevékenységben.
2008. novemberében harmadik alkalommal tervezzük megrendezni az AIDS-vetélkedőt a megyében tanuló középiskolások részére az ÁNTSZ szakembereivel közösen.


Source URL:
http://voroskereszt-heves.hu/node/32